Why do you sell products for children why claiming they do not work for children?

From SuperMemopedia
Jump to navigation Jump to search


From: anonymous
Country: Poland
Sent: Apr 10, 2021
Subject: SuperMemo does not work for kids?

Question:

You sell products for children, and they seem pretty attractive for young folks. However, I was surprised to read this: SuperMemo does not work for kids. This sounds like a contradiction.

Hints

Answer:

The game course Memo the Dragon has been designed specifically with children in mind. The article you refer to speaks of SuperMemo repetitions executed in a "school way", e.g. when a parent types in the questions and then tests the child. Even that approach may work if the parent pays utmost attention to child's wishes and moods. The only problem comes with forced SuperMemo. If the child is too young to memorize, e.g. English words, the parent will know that instantly. Learning will be no fun and the child will walk away. This is much less likely in the case of Memo the Dragon, which has been shown to be nicely "addictive". Children love to play games, and having English vocabulary smuggled via the game may sometimes even add to the fun of learning if the child is convinced learning English is a good idea.

You should never force your kids to use SuperMemo! However, if your kids get the Dragon as a gift, they are unlikely to be disappointed or unwilling to learn. We base that confidence on young user feedback! Even though the recommended age is 4-6, some children use and love the Dragon before they master speech in their native language!

Official text in Polish

Dziecięcy mózg chłonie wiedzę opartą o model "świata" adekwatny dla dziecka, poparty naturalnym zainteresowaniem i nagrodą w postaci przyjemności odkrywania, oraz zawierającą elementy multisensoryczne - ruch, dźwięk, odgłosy, emocje. Informacje zdobyte w ten sposób mogą pozostać z dzieckiem na całe życie, podobnie jak znajomość ojczystego języka.

Dlatego kursy z serii Memo the Dragon:

1) zostały stworzone przede wszystkim do zabawy (nie polecamy zmuszania dzieci do pracy z kursem, w szczególności do powtórek, jeżeli nie wykazują w tym kierunku naturalnego zainteresowania)

2) przedstawiają słownictwo w świecie rozpoznawalnym i mającym znaczenie dla dziecka (sceny z życia codziennego, bajek czy egzotycznego, ale realnego świata, który dziecko może z naturalnym zainteresowaniem odkrywać lub poszerzać już posiadaną wiedzę)

3) zawierają elementy multisensoryczne i emocjonalne (zabawne i lubiane przez dzieci animacje, ruch, nagrania, tło dźwiękowe).